Vertriebspartner

Herbert Bittenauer

Herbert Bittenauer

Herbert Bittenauer

Verkaufsservice, Gebietsverkaufsleiter Österreich Ost

+43 664 821 57 38
Andreas Halbmayr

Andreas Halbmayr

Andreas Halbmayr

Gebietsverkaufsleiter Österreich West

+43 664 88 38 67 37
Jörg Uhlig

Jörg Uhlig

Jörg Uhlig

Gebietsverkaufsleiter Österreich Süd Ost

+43 664 821 57 36