Dom Technologia Redlice dwutarczowe

Redlice dwutarczowe

Redlice dwutarczowe LEMKEN zapewniające perfekcyjne rozprowadzanie nasion

Ze względu na rosnącą presję kosztową rolnicy często muszą na zmianę wybierać uprawę metodą konwencjonalną lub uproszczoną. Nowoczesne siewniki, także te przeznaczone do uprawy metodą uproszczoną, są coraz częściej wyposażane w redlice dwutarczowe. Mogą one być używane niemal w każdych warunkach i pozostawiają rolnikowi swobodę wyboru metody uprawy.

Prowadzona na równoległoboku redlica dwutarczowa firmy LEMKEN z ogumionym kołem regulacji głębokości zapewnia utrzymanie jednolitej głębokości wysiewu także przy zmieniającym się ukształtowaniu gleby. Nawet przy wysokiej prędkości jazdy redlica dwutarczowa idealnie utrzymuje głębokość. Nacisk na redlice i głębokość wysiewu można regulować niezależnie. Zwłaszcza w przypadku zmieniającego się ukształtowania gleby możliwość oddzielnej regulacji głębokości wysiewu i nacisku na redlice gwarantuje niezwykle precyzyjne rozprowadzanie materiału siewnego.

Stabilna Jazda

[] Vergleich Einscheibenschar gegen Doppelscheibenschar

Już podczas jazdy z prędkością 5 km/h prowadzona na równoległoboku redlica dwutarczowa wykazuje znacznie mniejsze ruchy poziome niż redlica jednotarczowa zawieszana na jednym ramieniu. Jest to jeszcze bardziej odczuwalne przy wyższej prędkości jazdy. Z pomiarów przeprowadzonych przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) wynika, że redlica dwutarczowa cechuje się lepszą i stabilniejszą pracą niż redlica jednotarczowa.

OptiDisc to nowa bezobsługowa redlica dwutarczowa firmy LEMKEN przeznaczona do maszyn Compact-Solitair. Talerze są zawieszone na gumowych łożyskach obrotowych o dobrych właściwościach amortyzujących i ruchowych, cechujących się dużą trwałością nawet w trudnych warunkach. Hydraulicznej regulacji nacisku na redlice można dokonywać centralnie, przy czym maksymalny możliwy nacisk na redlice wynosi 70 kg.

 

Rekonsolidacja

Zamontowany przed redlicami dwutarczowymi wał trapezowy zapewnia optymalną rekonsolidację gleby z pominięciem obszarów między pasami siewnymi. W przygotowanej w ten sposób glebie redlice tarczowe mogą bez problemu i precyzyjnie otworzyć bruzdy siewne.

Nawet w przypadku suchej gleby uzyskuje się wysoki odsetek wschodów i równomierne wschody. Rolka dociskowa za redlicami dwutarczowymi zapewnia idealne zagęszczenie roli.

Współdziałanie pierścieni trapezowych i znajdujących się za nimi redlic dwutarczowych z rolką dociskową pozwala uzyskać optymalny wzrost roślin.

 

Siew

Wysiew

LEMKEN