Azurit 9

Innowacyjne siewniki punktowe

Firma LEMKEN, innowacyjny producent maszyn z zakresu technologii siewu, oferuje teraz sprzęt do siewu punktowego. Pierwszym elementem innowacji w obszarze siewu punktowego jest metoda DeltaRow. Najważniejszym zadaniem tej metody jest usprawnienie rozmieszczenia roślin na polu. Więcej światła, powietrza i substancji odżywczych powinno skutkować lepszymi zbiorami. 

Siewnik punktowy Azurit 9 jest dostępny w wersji 4-, 6- i 8-rzędowej o odstępach między rzędami 75 cm.

 • Znakomita jakość rozdzielania również przy dużych prędkościach roboczych dzięki niewielkim prędkościom obwodowym tarcz.
 • Zagęszczenie wstępne gleby w rzędach przez elementy wału trapezowego zapewnia stabilność agregatom siewnym.
 • Łatwe rozprowadzanie nasion dzięki centralnemu zbiornikowi na materiał siewny.
 • Sterowanie MegaSeed pozwala na łatwe ustawianie danego rytmu ścieżek przejazdowych.
 • Nowa koncepcja umieszczania materiału siewnego LEMKEN DeltaRow
Model Working width (approx. cm) Number of rows (row distance 75cm) Tank volume (approx. l) Weight (approx. kg
Azurit 9/4.75 300 4 600 1.000
Azurit 9/6.75 K 450 6 600 1.900
Azurit 9/8.75 K 600 8 600 2.300
Azurit 9/4.75 D 300 4 600 1.175
Azurit 9/6.75 KD 450 6 600 2.150
Azurit 9/8.75 KD 600 8 600 2.600

LEMKEN Delta Row

Das Konzept
DeltaRow
DeltaRow
Pojedynczego
Pojedynczego

DeltaRow składa się z dwóch rzędów częściowych, umieszczonych z przesunięciem od siebie, w odstępie 12,5 cm. Dzięki synchronizacji rzędów częściowych można zapewnić dokładne odkładanie w układzie trójkątnym. 

 • W porównaniu do rzędu pojedynczego DeltaRow oferuje korzyści w zakresie przestrzeni użytkowej na poziomie 70%, co oznacza więcej wody, substancji odżywczych i światła.
 • Taśma nawozu w DeltaRow jest umieszczona na podstawie dolnej, co umożliwia symetryczną budowę agregatu siejącego.
 • W lokalizacjach zagrożonych erozją sposób ten jest korzystny ze względu na bardziej intensywne przygotowanie gleby w porównaniu do rzędu pojedynczego.
Substancje odżywcze, woda, światło

DeltaRow zapewnia zoptymalizowane rozdzielenie przestrzeni użytkowej.

 • Optymalne wykorzystanie nawozu podstawy dolnej
 • Więcej substancji odżywczych, wody i światła dla poszczególnych roślin
 • Efektywne zakończenie rzędowe wczesnego rozwoju roślin
 • Podział przestrzeni użytkowej przeciwdziała erozji
 • Lepsze zwalczanie chwastów we wczesnej fazie rozwoju roślin
 • Bardziej efektywny wzrost korzeni i lepsze przygotowanie biomasy
Plony

Zbiory przeprowadza się techniką standardową.

 • Zarówno zbiory z wykorzystaniem sieczkarni, jak i kombajnu realizowane są bez problemu.
 • Dotyczy to zarówno zbiorów zależnych od rzędów, jak i niezależnych od rzędów.