Czy ciągnik i narzędzie zawieszane pasują do siebie?

Nowa etykieta certyfikacji AEF potwierdza, że komponenty ISOBUS zostały przetestowane w ramach niezależnej procedury i są zgodne z normą ISO 11783 oraz uzupełniającymi wytycznymi AEF. Obecnie wszystkie urządzenia ISOBUS firmy LEMKEN przed uruchomieniem produkcji seryjnej są certyfikowane zgodnie z wytycznymi AEF. Do sprawdzenia zgodności własnego ciągnika i narzędzia zawieszanego ze standardem ISOBUS pomocna może być baza danych AEF.

Etykieta certyfikacji AEF z wyszczególnionymi funkcjonalnościami ISOBUS ułatwia orientację:

TERMINAL UNIWERSALNY

Umożliwia obsługę urządzenia za pomocą dowolnego terminala wzgl. wykorzystywanie jednego terminala do obsługi różnych urządzeń.

Traktor Electronic Control Unit

Komputer roboczy ciągnika może przesyłać do narzędzia zawieszanego za pośrednictwem magistrali ISOBUS centralne informacje dotyczące ciągnika, np. prędkość, liczbę obrotów wałka przekaźnikowego czy wysokość mechanizmu podnoszenia. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez narzędzie do sterowania.

Auxiliary Control old

Dodatkowe elementy obsługowe zgodne ze starym standardem

Auxiliary Control new

Dodatkowe elementy obsługowe zgodne z nowym standardem można dowolnie programować. „Stary” i „nowy” standard nie są ze sobą kompatybilne, wyposażenie pomocnicze LEMKEN działa w oparciu o AUX-N.

Task-Controller basic

Realizuje dokumentację wartości sumarycznych istotnych dla wykonanej pracy. Wartości są udostępniane przez urządzenie.

Task-Controller geo-based

Umożliwia dodatkowo także gromadzenie danych powiązanych z lokalizacją lub planowanie zleceń powiązanych z lokalizacją, np. za pomocą map aplikacji.

Task-Controller section control

Automatyczne sterowanie sekcjami w zależności od pozycji GPS i żądanego stopnia nakładania się.

Kto jest AEF?

Siedmiu międzynarodowych producentów sprzętu rolniczego wraz z dwoma stowarzyszeniami założyło w październiku 2008 r. Agricultural Industry Electronics Foundation. Inicjatywa ta jest niezależną organizacją międzynarodową. Stanowi ona platformę użytkowników dostarczającą zasoby i know-how w celu zwiększenia wykorzystania elektroniki i elektryki w rolnictwie.

Dzięki elektronice urządzenia rolnicze stają się bardziej bezpieczne, niezawodne, precyzyjne i efektywne. W przeszłości każdy producent stosował jednakże własne rozwiązania, co powodowało, że w przypadku każdej kombinacji ciągnika z urządzeniem konieczne było ich dostosowywanie. Standard ISOBUS ma na celu uproszczenie i zapewnienie wspólnego dla wszystkich producentów rozwiązania „plug-and-play”. Dzięki wdrożeniu wytycznych AEF sygnały dotyczące m.in. prędkości, pozycji cięgieł dolnych czy liczby obrotów wałka przekaźnikowego są dostępne dla każdego urządzenia w znormalizowanej postaci. Format ISO-XML standaryzuje i upraszcza także komunikację między urządzeniem i dziennikiem polowym. Wdrożenie standardu ISOBUS należy do głównych zadań AEF.