Opracowany przez DKE hub danych będący wspólnym dla różnych produktów, centralnym systemem wymiany danych dla przedsiębiorców i rolników

Firma DKE (DKE to skrót od niem. Digitale Kommunikation und Entwicklung – Cyfrowa komunikacja i rozwój) aktualnie pracuje nad wspólnym dla wszystkich producentów centralnym systemem wymiany danych, który będzie obejmował dużo więcej niż tylko sprzęt i oprogramowanie. Klienci będą mogli korzystać z niezwykle przydatnej usługi: bezpiecznego przesyłu danych między najróżniejszymi produktami. Wraz z oficjalnym wprowadzeniem systemu w 2017 r. znacznie ograniczone zostaną problemy związane z konwertowaniem podczas transmisji danych. Dla rolników i przedsiębiorców korzystanie z nowego huba danych będzie bezpłatne, ponieważ transmisja danych będzie finansowana ze składek producentów maszyn rolniczych, twórców aplikacji i innych dostawców usług.

Wymiana danych bez użycia/z użyciem centralnego systemu wymiany danych
Wymiana danych bez użycia/z użyciem centralnego systemu wymiany danych