000 Agroleasing

Jyldyz Makeyeva

162, Bokonbaeva str.
Bishkek, Kyrgyz Republic Kyrgyzstan
+996 550 114115