Bezpečné variabilní dávkování osiva pomocí elektrického pohonu výsevní hřídele

Na rozdíl od stroje Saphir 7 má mechanický secí stroj Saphir 8 elektrický pohon výsevní hřídele s elektronickou regulací otáček.

 • Díky elektrickému pohonu secí hřídele je možné přesně dávkovat různá osiva od 0,5 do 500 kg/ha. Výsevek je možné rychle a snadno nastavit jedním otočením.
 • Elektromotor a ovládací jednotka jsou nainstalovány v chráněné poloze vepředu na secím stroji. Ovládání probíhá pohodlně pomocí displeje elektronického ovládání Solitronic z kabiny traktoru. Umožňuje například snadné nastavení výsevku stisknutím tlačítka během jízdy.
 • Systém Solitronic reguluje motor elektricky poháněné secí hřídele. Kromě detekce zbytkového množství a kontroly secí hřídele se zobrazuje rychlost jízdy a neustále se registruje elektronicky zjišťovaný hektarový výkon. Sériovou výbavu doplňuje integrovaný diagnostický systém pro vyhledávání poruch vhodný pro ISOBUS a s podporou DGPS.
 • Ve variantě Saphir 8 je ostruhové kolo nahrazeno kolem s vysílačem impulzů. Protože není nutné přenášet hnací momenty, zjišťuje se přesná jízdní dráha a rychlost.
 • V nesené verzi se Saphir 8 umístí přímo na válec stroje na obdělávání půdy. Ve verzi Saphir 8 AutoLoad může být připojen do tříbodového závěsu za traktor nebo kombinován se stroji na přípravu seťového lože.
Saphir 8/300-DS 125 Saphir 8/400-DS 125 Saphir 8/300-DS 150 Saphir 8/400-DS 150
Hmotnost (kg) 927 1.136 867 1.061
Secí botka 24 32 20 27
Obsah nádrže (l) 800 1.050 800 1.050
Rozteč řádků (mm) 125 125 150 150
Saphir 8/300 AutoLoad-DS 125 Saphir 8/400 AutoLoad-DS 125 Saphir 8/300 AutoLoad-DS 150 Saphir 8/400 AutoLoad-DS 150
Hmotnost (kg) 900 1.070 840 995
Secí botka 24 32 20 27
Obsah nádrže (l) 800 1.050 800 1.050
Rozteč řádků (mm) 125 125 150 150
 • Elektronické ovládání Solitronic s ovládacím terminálem LVT-50
 • Rychlovýměnný systém pro výsevní válečky
 • Dvoudílné výsevní válečky »Conti Plus« (na přání jednodílné válečky »Mono Plus« pro drobnější osivo s výsevkem do 150 kg/ha nebo jednodílné výsevní válečky »Mega Plus« pro osivo a zrna s výsevkem větším než 150 kg/ha)
 • Vypínání kolejových řádků 2 x 2 řádky
 • Mechanické vypínání sekcí
 • Elektronický ukazatel stavu naplnění
 • Elektricky poháněný výsevní váleček
 • Impulzní kolo Ø 350 mm
 • Dělící klínky
 • Víko nádrže výklopné dopředu
 • Mezistěny
 • Mechanický ukazatel stavu naplnění
 • Obslužná plošina s žebříkem
 • Digitální váha s transportním kufříkem
 • Nosič pro zavlačovače a značkovače před vzejitím
 • Montážní sada baterie 4 m
 • Elektronické ovládání Solitronic s ovládacím terminálem LVT-50
 • Rychlovýměnný systém pro výsevní válečky
 • Dvoudílné výsevní válečky »Conti Plus« (na přání jednodílné válečky »Mono Plus« pro drobnější osivo s výsevkem do 150 kg/ha nebo jednodílné výsevní válečky »Mega Plus« pro osivo a zrna s výsevkem větším než 150 kg/ha)
 • Vypínání kolejových řádků 2 x 2 řádky
 • Mechanické vypínání sekcí
 • Elektronický ukazatel stavu naplnění
 • Elektricky poháněný výsevní váleček
 • Impulzní kolo Ø 350 mm
 • Dělící klínky
 • Víko nádrže výklopné dopředu
 • Mezistěny
 • Mechanický ukazatel stavu naplnění
 • Obslužná plošina s žebříkem
 • Digitální váha s transportním kufříkem
 • Nosič pro zavlačovače a značkovače před vzejitím
 • Montážní sada baterie 4 m