Home Technologie Optiquick

Optiquick

Přesná orba

Pomocí nastavovacího systému LEMKEN Optiquick můžete pluh vždy přizpůsobit konkrétním pracovním podmínkám. Navíc je možné během velice krátké doby optimálně nastavit šířku přední brázdy i tažnou linii traktoru/pluhu. Minimalizujete tak opotřebení materiálu, snížíte spotřebu paliva, získáte čas a ušetříte náklady.

ORBA BEZ BOČNÍCH TAHŮ PŘI JAKÉKOLIV PRACOVNÍ ŠÍŘCE

Přesné seřízení pluhu je rozhodující pro minimalizaci opotřebení materiálu a značné snížení spotřeby paliva. Za tímto účelem vyvinula společnost LEMKEN bezkonkurenční systém nastavení Optiquick, který se používá u strojů Juwel.

Pomocí systému Optiquick je možné snadno a rychle nastavit šířku přední brázdy a tažnou linii traktoru/pluhu. Systém Optiquick tak pomáhá šetřit čas a náklady.

Pluh je optimálně nastavený, pokud tažná linie traktoru/pluhu (na obrázku 1 je to spojovací čára mezi body Z a PZ) prochází středem zadní nápravy traktoru M. Z označuje tažný bod, ve kterém se křižují virtuálně prodloužená spodní táhla, PZ označuje střed pluhu.

  • Nejdříve se nastaví šířka přední brázdy. K tomu se použije vnější stahovák. Proběh tažné linie traktoru/pluhu není na obrázku 1 ideální, protože linie mezi body Z a PZ ještě neprochází středem zadní nápravy.
  • Boční tah je potom nutné odstranit vnitřním stahovákem. Tažná linie traktoru/pluhu nyní křižuje zadní nápravu traktoru v bodě M (obrázek 2). I přes korekci tažného bodu se nezmění šířka přední brázdy.

Nastavovací systém LEMKEN Optiquick se stará o bezkonkurenční lehký chod orby. Pro dosažení vysoké stability a dlouhé životnosti mají ložiska pouzdra odolná vůči opotřebení a kalené čepy. Ložiska je možné mazat.

  • Díky systému OptiQuick a technologii Vari-Technik pracují pluhy LEMKEN ve tvaru V vždy lehce a bez bočních tahů, a to jak při úzké (obrázek 3), tak při velké pracovní šířce (obrázek 4).
  • Technologie Vari-Technik zaručuje, že se šířka přední brázdy při každé změně vždy automaticky přizpůsobí.

Optiquick Video