Home Technologie Jištění proti přetížení

JIŠTĚNÍ PROTI PŘETÍŽENÍ

Pro bezproblémovou orbu

Všechna jištění proti přetížení od společnosti LEMKEN chrání hrot radlice při nárazu na překážku. Všechny pluhy LEMKEN jsou sériově vybaveny dvoustřižnou pojistkou pomocí střižného šroubu. Automatická jištění proti přetížení jsou vybavena vypilovaným systémem táhel, který se díky vysokým vypínacím a upínacím silám postará o plynulé uvolnění.

MODELY PRO KAŽDOU POTŘEBU

  • V případě mechanického tandemového jištění proti přetížení se plužní hřídel a nohy tělesa z elastické odpružené oceli postarají o možnost velkého bočního vychýlení.
  • Hydraulické jištění proti přetížení HydriX nabízí možnost nastavit vypínací sílu mezi 50 a 140 bary. Je tak možné orat s nízkou vypínací silou v lehkých půdních podmínkách a kameny zůstanou v půdě. V těžkých a tvrdých půdních podmínkách poskytují vysoké vypínací síly trvale pevné usazení orebního tělesa v půdě.
  • V případě hydraulického jištění proti přetížení Hydromatic se ložisko pevně spojené s rámem stará o bezpečné zpětné vedení hřídele a současné vypnutí směrem nahoru a do strany. Přetěžovací prvek je kompletně bez údržby.