Home Společnost Udržitelnost

Udržitelnost

Ve prospěch životního prostředí

Jako specialista na poli pěstování rostlin cítíme mimořádnou povinnost chránit životní prostředí. V návaznosti na to pomáhají naše moderní zemědělské stroje efektivněji využívat stávající zemědělský potenciál a zvyšovat plošné výnosy. Ochrana půdy přitom hraje stejně velkou roli jako dlouhá životnost strojů, ochrana zdrojů a snížení produkce CO2 ve výrobě. Jsme si této odpovědnosti vědomi a neustále investujeme do optimalizace provozních procesů. Vyrábíme tedy s ohledem na životní prostředí a díky našim výrobkům přispíváme k výživě lidstva.

VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI

Kromě ekologické a ekonomické odpovědnosti jsme si mimoto vědomi i odpovědnosti společenské. Společnost LEMKEN je rodinná firma

  • ve které je každý částí celku,
  • ve které rozhodujeme společně,
  • ve které se může každý podílet na úspěchu a
  • ve které zažíváme otevřenost a kontinuitu.

Neangažujeme se totiž jen pro ekonomický úspěch, ale také jeden pro druhého. Proto je důležitý každý člen rodiny LEMKEN. Vzájemná důvěra na všech úrovních je přitom stále základem pro další rozvoj ve všech podnikových oblastech.

INTELIGENTNÍ SPRÁVNÍ BUDOVA

AgroForum Alpen

Správní budova společnosti LEMKEN byla postavena v roce 2004. Efektivnost nákladů a energie byla také zde stejnou měrou středem plánování: Protože je v rámci pracovního procesu „zušlechťování“ procesní teplo k dispozici skoro zdarma, mohli jsme se vzdát vlastního topení ve správní budově.

Vedení do závodu ve spojení s inteligentní regulační technikou ovládá teploty v kancelářích a školicích místnostech. V zimě se tak teplota okruhu chladicí kapaliny v kalírně zvyšuje pomocí vodního čerpadla na příjemnou úroveň a rozděluje se trubkami podlahového topení.

V létě přináší teplota odváděné vody kolem 16 °C chlazení za nulové ceny. Nemuseli jsme proto pořizovat klasickou klimatizaci, která většinou funguje s vysokými provozními náklady a škodlivými freony. A spotřební náklady „nízkoenergetického domu“ se tak pohybují o cca 77 % pod náklady běžných kancelářských budov.

REKUPERACE TEPLA

Inteligentní koncept vytápění

Při novostavbě lakovacího zařízení v roce 2009 realizovala společnost LEMKEN rozsáhlý energetický koncept. Jádro je tvořeno takzvanými energetickými kruhy, které na různých místech v lakovacím zařízení pomocí výměníku tepla rekuperují a znovu používají energii. Kromě toho lze přebytečnou energii používat pro vytápění montážních hal i jako chladicí kapalinu pro kalírnu.

Do konceptu úspory energie kromě toho patří využití půdy jako dodavatele a uchovatele energie (geotermika). Za tímto účelem se vložilo do země 50 sond hlubokých 30 metrů. Výhody jsou nasnadě: Centrální oběhy a zásobníky energie se postarají o značně sníženou spotřebu konvenčních energetických médií, jako je plyn a voda.

To, že se rozsáhlé investice i přes současně vyšší spotřebu proudu také vyplatí, ukazuje míra amortizace, která činí méně než pět let. Roční úspora CO2 činí cca 500 tun.

SOLÁRNÍ ENERGIE

Fotovoltaická zařízení v závodě Alpen

Výsledkem nejnovější investice v oblasti ochrany životního prostředí do závodů LEMKEN v Alpenu bylo pořízení dvou fotovoltaických zařízení v letech 2011/12. Po důkladné kontrole statiky výrobních hal bylo možné na dvě střechy obě fotovoltaická zařízení nainstalovat. Na obě střechy bylo nainstalováno 2 037 solárních modulů a kabeláž dlouhá 11 km.

Vypočtený celkový výkon celého zařízení činí kolem 515 kW. Tímto výkonem je možné pokrýt roční spotřebu energie cca 100 domácností se čtyřmi členy. Ročně společnost LEMKEN ušetří 250 tun CO2, přičemž spotřeba CO2 je zohledněna už při výrobě zařízení. Proud, který je takto vyrobený ve společnosti LEMKEN, se předává do veřejné sítě.