Home PRÁVNÍ INFORMACE

PRÁVNÍ INFORMACE

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Všechny údaje naší internetové nabídky byly pečlivě zkontrolovány. Snažíme se tuto informační nabídku stále rozšiřovat a aktualizovat. Nemůžeme ale zaručit kompletnost, správnost a maximální aktuálnost.

Společnost LEMKEN může tyto webové stránky kdykoliv bez oznámení dle vlastního uvážení zcela nebo částečně změnit a/nebo zastavit jejich fungování a není povinna aktualizovat obsah těchto webových stránek.

Odkazy na webové stránky třetích stran neznamenají žádný souhlas s jejich obsahem ze strany společnosti LEMKEN a společnost není odpovědná za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek. Propojení s těmito stránkami probíhá na vlastní nebezpečí uživatele.

Jakékoliv právní nároky nebo procesy, které se objeví ve spojení s těmito webovými stránkami nebo jejím používáním, se řídí zákony Spolkové republiky Německo.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme radost z vaší návštěvy na naší internetové stránce a z vašeho zájmu o naši společnost a výrobky. Ochrana vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů i bezpečnost obchodních údajů je pro nás důležitým prvkem, na který bereme ohled v rámci své činnosti. Osobní údaje, které byly získány při vaší návštěvě na naší webové stránce, zpracováváme důvěrně a pouze dle zákonných ustanovení.

 

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, uloží naše webové servery obvykle IP adresu, která vám byla přiřazena vaším poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštívíte, a datum a trvání návštěvy. Další údaje vztahující se k vaší osobě jsou uloženy jen tehdy, pokud nám je sami zadáte.

Tato webová stránka používá službu Google Analytics pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvářené pomocí souborů cookies o vašem užívání této webové stránky jsou zpravidla předávány na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této stránce bude ale vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena plná IP adresa a tam bude zkrácena. Na základě pověření provozovatele této stránky použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, pro sestavení zpráv o aktivitě na webové stránce a pro další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa předaná v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude propojena s dalšími údaji od společnosti Google. Odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookies; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nebudete případně moci využít všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit získávání údajů vytvářených soubory cookies a vztažených na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu do prohlížeče, který je dostupný pod tímto odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

 

Další informace najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz, popř. na http://www.google.com/intl/cz/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace o Google Analytics a Ochraně osobních údajů). Upozorňujeme na to, že na této stránce byl kód pro službu Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byla zaručena anonymizace získávání IP adres (tzv. IP maskování).

 

POUŽITÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používáme pro technickou správu webových stránek a pro splnění vašich přání a požadavků. Pouze tehdy, pokud jste nám předem dali souhlas, využijeme tyto údaje také pro ankety ohledně výrobků a marketingové účely – ale pouze v nutné míře pro každý specifický případ. Údaje zveřejníme státním úřadům pouze tehdy, pokud je to dané zákonem.

 

BEZPEČNOST

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše data, která spravujeme, ochránili před manipulací, ztrátou, znehodnocením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují na základě technologického rozvoje.

 

PRÁVO NA INFORMACE

Na základě písemné žádosti vám rádi sdělíme, zda a případně jaká vaše osobní data jsou u nás uložena.

 

UPOZORNĚNÍ NA RUČENÍ

I přes pečlivou vnitřní kontrolu nepřebíráme záruku za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.