Půdní pěch s flexibilní pracovní šířkou

Díky stoupající velikosti provozů jsou cesty na pole stále delší a pěch pevně spojený s pluhem představuje praktické a časově úsporné řešení, protože nevyžaduje samostatnou přepravu. Integrovaný půdní pěch FleckPack se navíc přizpůsobí variabilním pracovním šířkám u nesených pluhů.

  • Rám půdního pěchu běží paralelně s rámem pluhu. Je tak vyloučeno, že by pás pole byl zhutněn dvakrát, pokud by pluh nevyužil své maximální pracovní šířky. Je zaručeno rovnoměrné zhutnění půdy.

  • FlexPack je možné využít už při orání první brázdy a je možné ho použít na souvrati i při orbě na hranicích pole.

  • Párově přesazené prstence půdního pěchu s průměrem 600 mm a profilem V se postarají o to, že orba probíhá bez ucpávání. Na jedné straně výborně zhutňují a na druhé straně brání příliš velkému propadání na lehkých půdách.

  • Pro kvalitní zhutňování půdy je možné tlakové zatížení půdního pěchu FlexPack nastavit hydraulicky.

FlexPack JR 5-100 FlexPack JR 6-100 FlexPack JR 4-100
Body Spacing 275 330 220
Hmotnost (kg) 510 590 430
Prstence 20 24 16
Průměr prstence 600 600 600
  • Hydraulické ovládání

Videos