Trvalé spojení pluhu a pěchu

Integrovaný pěch FixPack zůstává pevně spojený s pluhem i při přepravě po veřejných komunikacích a na souvrati. Ušetříte tím samostatnou přepravu pěchu. LEMKEN FixPack se používá na nesené pluhy s rozsahem tří, čtyř a pěti brázd do pracovní šířky 2,50 metru.

  • Podle druhu půdy a požadovaného pracovního efektu může být FixPack vybaven plastovým nebo hvězdicovým válcem tak, aby bylo dosaženo optimálního kypření a kvalitního zhutňování půdy.
  • Tlakové zatížení válce je možné snadno a rychle nastavit pomocí děrované lišty mezi 400 a 800 kg. Ideálně se tak přizpůsobí pracovním podmínkám.
  • Pro přepravu po veřejných komunikacích se zhutňovací válec a pluh zvednou, otočí o 90° a mechanicky zablokují. Následně se rameno válce hydraulicky nakloní paralelně s pluhem. Tato poloha zajišťuje bezpečnou přepravu po veřejných komunikacích. Kromě toho je možné vyorat první brázdu rychle a snadno s vyklopeným pěchem.
FixPack S 330-200 FixPack S 330-250 FixPack K 500-200 FixPack K 500-250
Body Spacing 200 250 200 250
Hmotnost (kg) 327 349 376 417
Průměr prstence 330 330 500 500
  • Hydraulické ovládání

Fotos

Videos