Home Obdělávání půdy Příprava seťového lože

PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LOŽE

Dokonalé seťové lože – základ optimálního rostlinného porostu

Ideální seťové lože je základ pro optimální vývoj rostlin. Obdělávané pole musí být dobře zarovnané a současně nakypřené po celé šířce i pracovní hloubce stroje. Stroje na přípravu seťového pole od společnosti LEMKEN zajišťují optimální rozdělení velikosti složek půdy a dobrou strukturu ornice.

Tažené válce se postarají o rovnoměrné zhutnění půdy až do hloubky výsevu. Současně je díky zhutnění půdy zajištěno nutné zásobování zárodků vodou. Přesné obdělávání seťového lože, vysoký plošný výkon a nízké náklady na náhradní díly dnes představují rozhodující argumenty pro použití strojů LEMKEN k přípravě seťového lože.

Společnost LEMKEN nabízí vhodné stroje na přípravu seťového lože do všech podmínek:

SECÍ KOMBINACE

Naše secí kombinace Korund a System-Kompaktor splňují všechny požadavky zemědělců na ideální seťové lože. read more

ROTAČNÍ BRÁNY

Efektivní při jakémkoliv obdělávání půdy

Rotační brány řady Zirkon jsou ideálně navrženy pro maximální trvalé zatížení. Pro dokonalou přípravu seťového lože při konvenčním a konzervačním obdělávání – na všech druzích půdy! read more