Čistá orná brázda – předpoklad pro bezpečné a vysoké výnosy

Zvláště díky rozšiřování kukuřičných ploch v posledních letech znovu roste význam použití pluhu. Ani dnes neexistuje kvůli přibývající rezistenci vůči různým účinným látkám žádná trvanlivá varianta k pluhu při prevenci nemocí rostlin, mechanickém boji s plevely a obraně proti myším a dalším škůdcům. Nejnovější průzkumy ukazují, že kypření a provzdušňování prostoru hlavních kořenů pluhem je například pro optimální vytvoření kořenů řepy bezkonkurenční a vytváří základy pro vysoké a bezpečné výnosy.

Pro celý program pluhů společnosti LEMKEN je charakteristická rozsáhlá nabídka vybavení a příslušenství pro všechny pluhy. Každý zemědělec a poskytovatel zemědělských služeb tak může pro své nároky vybrat optimální stroj na obdělávání půdy. K tomuto vybavení patří mechanické a hydraulické systémy pro zajištění proti kamenům, různé volby při výběru vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy pro práci bez ucpávání i varianty plynulého a stupňovitého nastavení pracovní šířky.

Společnost LEMKEN nabízí vhodný pluh pro všechny půdní podmínky a pro každý traktor od 40 koní:

OTOČNÉ NESENÉ PLUHY

Se vyplatí na každé půdě

Použití otočných nesených pluhů je bezpečné, stabilní a jednoduché. Dají se tak využít nejen hospodárně, ale také univerzálně. read more

POLONESENÉ OTOČNÉ PLUHY

Maximálně bezpečné a hospodárné

Náš bohatý program polonesených otočných pluhů nabízí ten správný model pro každou potřebu. Stabilní a účinná koncepce navržená pro maximální trvalá zatížení. read more