Home Obdělávání půdy Obdělávání strniště

OBDĚLÁVÁNÍ STRNIŠTĚ

Široký program pro obdělávání strniště a přípravu setí do mulče

Pracovní cíle při obdělávání strniště se v posledních letech na mnoha místech změnily. Dříve sloužilo obdělávání strniště především k potlačení plevele a kypření půdy. Dnes je většina zemědělských ploch bez plevele. S tím souvisí skutečnost, že se už jen málo plevele vysévá do porostu. Kombajny s enormně širokým řezným mechanismem musí dnes zpracovat velké množství slámy, které sekačka nezvládne optimálně rozdrtit a rozdělit po celé pracovní šířce. Především v případě, že se následná plodina vysévá do mulče, je rozhodující, aby toto velké množství organické hmoty a samorostlého obilí bylo intenzivně zapracováno. Současně je nutné při prvním obdělávání strniště přerušit kapiláry, aby se zamezilo ztrátě vlhkosti. Poté, co vzejde samorostlé obilí, pracuje se při výsevu do mulče ve větší hloubce, aby se snížila koncentrace slámy ve svrchní vrstvě půdy, a zlepšily se tak podmínky pro prorůstání následné plodiny.

Společnost LEMKEN nabízí širokou škálu diskových bran a kypřičů, která umožňuje zemědělcům a poskytovatelům zemědělských služeb, kteří myslí na budoucnost, zvolit strategii pro obdělávání strniště a pozemku podle místa, půdy a převažující následné plodiny:

DISKOVÉ BRÁNY

Šikovný univerzál

Díky našemu univerzálnímu sortimentu diskových bran jsou naši zákazníci ideálně připraveni na konvenční postupy i na výsev do mulče. read more

KYPŘIČE

Optimální obdělávání strniště

Kypřiče Kristall a Karat podávají nejlepší výkony při obdělávání strniště. Je možné je použít i při přípravě seťového lože při setbě do mulče. read more

ČELNÍ KYPŘIČE

Perfektní pro obdělávání půdy s omezeními

Všestranný kypřič Topas je univerzální talent pro velké množství provozů. read more

PŘEDKYPŘIČE

Kypření bez pluhu

Univerzálně použitelný předkypřič Dolomit slouží k celoplošnému kypření půdy zvláště před kombinací rotační brány a secího stroje. read more

KYPŘIČE KOLEJOVÝCH ŘÁDKŮ

Hloubkový kypřič pro zhutněné půdy

Spolehlivý hloubkový kypřič Labrador se skvěle hodí ke kypření kolejových řádků nebo k narušování zhutnění půdy. read more