27. March 2017

LEMKEN optimalizuje svůj servis

Nový regionální manažer servisu pro západní a jižní Evropu

Aby zaručil ještě lepší a bezproblémový servis pro své zákazníky, zahájil nyní LEMKEN pod heslem „Fit for Future“ novou rozsáhlou servisní strategii.


Tato v prvním kroku zahrnuje vlastní strukturu: Servis náhradních dílů a výrobků byl soustředěn do nového oddělení After Sales a podřízen odbytu. Tím by se mělo urychlit rozhodování, cílené zprostředkování Know How a rychlé uvedení nových servisních produktů na trh.

Kromě toho se vytváří další pracovní místa. Kromě Mathiase Scheipera, vedoucího After Sales, zaujímá okamžitě pozici regionálního manažera pro západní a jižní Evropu Philip van Benthum, což je klíčová pozice pro zlepšené postupy.
Představuje přímého partnera pro všechny technické a organizační otázky a urychluje rozhodovací procesy a komunikaci s příslušnými místy v alpské centrále, také je činný v problémech záruky a kulantnosti. Současně slouží jako kontaktní osoba pro místní techniky v případě poradenství v oblasti zařízení. Při návštěvách na místě zavádí servisní normy LEMKEN a udržuje přímý kontakt s odbytovým partnerem a konečným zákazníkem.

Po úspěšné kvalifikaci na mechanika zemědělských a stavebních strojů a následné tovaryšské činnosti měl příležitost získat od roku 2012 rozsáhlé zkušenosti jako technický manažer v mezinárodní oblasti (investiční prostředky) při koordinaci servisních prací a také při technické podpoře.

LEMKEN optimalizuje svůj servis