24. February 2017

LEMKEN dobrý ve stopě

Azurit a Solitair 25 přicházejí na trh roku 2017

Navzdory obtížnému prostředí trhu se LEMKEN jako specialista na pěstování rostlin v loňském roce dobře prosadil a jeho tržby z prodeje ve výši 325 miliónů Euro zůstaly na vysoké úrovni předchozích let. Jeho počet zaměstnanců, který se zvýšil o 100 na 1.405, zahrnuje také 56 pracovníků, kteří byli převzati v rámci opětovné začlenění dříve samostatného svářecího oddělení.


Hlavní trhy v Evropě, především v Německu a ve Francii, jsou i nadále slabé, přičemž ve Velké Británii se v důsledku vystoupení z EU drží poměrně stabilně. Potěšitelný nárůst probíhal ve střední a východní Evropě, kde největší odbytové regiony představovalo Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Také na důležitém agrárním trhu Ruska se obchody vyvíjely opět značně pozitivně. Na Ukrajině došlo dokonce ke zdvojnásobení obratu. Mezi vrcholných 10 trhů pro LEMKEN patří kromě toho Kanada a Čína. V těchto zemích vybudoval rodinný podnik před třemi lety vlastní montážní a odbytové pracoviště.

K celkovému obratu přispělo Německo 26 %, zbývající západní Evropa 28 %, východní Evropa 33 % a USA/Kanada 6 %. Podíl exportu činí 74 % - vzrostl o 5 miliónů na 241 miliónů Euro. Pozitivně se projevil také obchod s náhradními díly, k čemuž přispělo zavedení nového kondičního modelu, jakož i realizace nové servisní strategie pro obchod.

V minulém roce bylo vyrobeno celkem 12.809 zařízení. Největší podíl na tom měla výrobní skupina pluhů, která ve srovnání s předchozím rokem nejsilněji vzrostla. K novým zařízením, která se objevila v roce 2017, patří pneumatické secí stroje generace Solitair 25. Kromě toho uvedl LEMKEN poprvé na trh vrtací stroj na přesné setí, a to Azurit s počáteční pracovní šířkou 6 m. Také jsou zde novinky pro příznivce elektroniky: Všechna zařízení pracující s ISOBUS obdrží od roku 2017 nejmenší moderní terminál CCI-50 s displejem 5,6 palců. Další novinky budou předvedeny na výstavě Agritechnica, kde bude LEMKEN vystavovat do listopadu na velké ploše.

„Předchozí rok opět více prokázal, jak těžko se předvídají jednotlivé vývoje“, zhodnotil výsledek jednatel Anthony van der Ley. „Jsme vcelku velice spokojeni, že jsme do konce roku stihli dosáhnout naše náročné plánování. Přitom jsme mohli vsadit na vysokou připravenost a flexibilitu našich pracovníků. Přitom se osvědčily naše mnohostranné investice do výrobní techniky a logistiky, čímž bylo možno v nejvyšší míře využít naše výrobní kapacity.“

Skutečně se v roce 2016 podařilo dokončit značný počet nových staveb. K nim patří naše školicí budova „Agrofarm“ s halami a ornou půda pro praktická školení prodejců a konečných zákazníků, nově zvětšené odbytové středisko ve Francii, jakož i značně přebudovaná a modernizovaná předvýroba v kmenovém závodě Alpen. Také ale bylo investováno do školení vlastích zaměstnanců a do optimalizovaných postupů.

„Tyto investice v celkové výši 16 miliónů Euro na rok 2016 jsou dlouhodobě plánovány a jsou důležité pro průběžnou modernizaci a dynamiku. Jako rodinný podnik působíme trvale a obezřetně. A tím jsme nejlépe připraveni, pokud se konečně zlepší příjmová situace našich zemědělců a následně opět nastane konjunktura v zemědělské technice“, pravil jednatel van der Ley. Zásadně se uplatňují vlivy prostřednictvím růstu obyvatelstva a vzrůstající nároky na kvalitu potravin jako pozitivní trend. Pro rok 2017 se u firmy LEMKEN ale ještě vychází z utajeného průběhu obchodu.

LEMKEN dobrý ve stopě