03. September 2018

Inteligentní mechanická likvidace plevele

LEMKEN přebírá specialistu na sekací techniku Steketee

Specialista na zemědělskou techniku LEMKEN převzal holandský podnik Machinefabriek Steketee B.V. Tím LEMKEN rozšířil své produktové portfolio v oblasti Crop Care o zařízení na mechanickou likvidaci plevele a na budoucnost orientované vedení strojů s podporou kamer. Spolu s podnikem Steketee převzal LEMKEN také techniku na zpracování půdy Rumptstad, ale nikoliv odvzdušňovací techniku pro sklizňový produkt.


Jednatel Anthony van der Ley (uprostřed) s Klaasem Veermanem (vlevo), který převzal operativní vedení Steketee spolu s Iljanem Schoutenem (vpravo), vedoucím LEMKEN Business Unit Crop Care.

Ti, kteří chtějí Steketee společně vybudovat: Anthony van der Ley (uprostřed), Klaas Veerman (vpravo) a Iljan Schouten (lvlevo), operativní jednatel Steketee.

Jednatel Anthony van der Ley hodnotí tento krok jako důležitý doplněk vzhledem k převratu v oblasti ochrany rostlin: „Snaha o využívání chemických účinných látek klesá jak ve společnosti, tak i u zemědělců. Odpor vůči aktuálním prostředkům nepřetržité stoupá a nové účinné látky jsou stěží k dispozici. Legální požadavky stále stoupají, proto potřebujeme účinné alternativy. Na základě široce rozšířeného využívání nabízejí největší potenciál k poklesu chemických prostředků na ochranu rostlin herbicidy. My u LEMKEN jsme si vědomi této odpovědnosti a rádi bychom k tomu přispěli rozšířením našeho produktového programu o sekací techniku k mechanické likvidaci plevele.“

Společnost Machinefabriek Steketee B.V. se sídlem v holandském městě Stad aan’t Haringvliet představuje se svými téměř 50 pracovníky inovativního výrobce zařízení na mechanickou likvidaci plevele. Kamerová technika z vlastního vývoje usnadňuje zemědělcům přesné vedení stroje a umožňuje sekání jak klasickým způsobem mezi řádky, tak také mezi plodinami v řádce.

Z toho má radost zejména Klaas Veerman, bývalý majitel a jednatel Steketee: „Pro mě bylo při prodeji podniku zvláště důležité, aby si moji pracovníci udrželi svá pracovní místa a my se mohli i nadále soustředit na inovativní nápady ve prospěch současných i budoucích zákazníků. Produktová a podniková filozofie LEMKEN mne přesvědčily o tom, že sledujeme stejné cíle pro budoucnost. Proto mě o to více těší, že mohu pohánět dopředu další rozvoj Steketee.“

Spolu s Iljanem Schoutenem, vedoucím LEMKEN Business Unit Crop Care, bude Klaas Veerman i nadále odpovědný za operativní vedení Steketee.

Inteligentní mechanická likvidace plevele
[Translate to Český - Česká republika:] Geschäftsführer Anthony van der Ley (Mitte) mit Klaas Veerman (l.), der die operative Führung von Steketee gemeinsam mit Iljan Schouten (r.), Leiter der LEMKEN Business Unit Crop Care, übernehmen wird.
Inteligentní mechanická likvidace plevele
[Translate to Český - Česká republika:] Wollen Steketee gemeinsam ausbauen: Anthony van der Ley (Mitte) mit Klaas Veerman (r.) und Iljan Schouten (l.), operative Geschäftsführer von Steketee.