04. March 2019

Firma LEMKEN pokračuje v růstu

Obrat i počet zaměstnanců vzrostl

LEMKEN – specialista na pěstování rostlin, dosáhl v uplynulém roce obratu dohromady 380 milionů euro. To odpovídá nárůstu o šest procent ve srovnání s rokem předchozím. Vysoký podíl exportu na produkci se nezměnil – činí stále stejných 77 procent.le


Rok 2018 nepřinesl pro prvovýrobu a pro výrobce zemědělské techniky zrovna jednoduché podmínky. Nejenom politické a tradičně i hospodářské podmínky byly plné problémů; také klimaticky byl rok 2018 velmi obtížný z důvodu půdního sucha. Nedostatek srážek v kombinaci s vysokými teplotami po dlouhou dobu měly negativní dopad na výnos a často i kvalitu produkce. Rok 2018 u firmy LEMKEN odstartoval nadějně, s přívalem objednávek. Po nadějném startu se ale projevily důsledky sucha a další pozitivní trend objednávek byl ztlumen. To platilo i pro německý trh, protože v loňském roce trpělo půdním suchem celé Německo – s různou intenzitou.

I přesto je jednatel firmy LEMKEN s vývojem v uplynulém roce spokojen. Řekl: „Silné výkyvy počasí představovaly zátěž pro naše plánování a dodržování termínů. Pod nemalý tlak se dostali také naši subdodavatelé komponentů. Ale my jako rodinná firma jsme naštěstí v úzkém kontaktu s našimi zákazníky a dealery. A díky našemu angažovanému a flexibilnímu týmu spolupracovníků jsme dokázali všechny objednávky a servisní požadavky velmi rychle uspokojit.“

Nejsilnějším trhem stále zůstává ten německý, kde se obrat zvýšil o osm procent. V exportu se zotavila především Francie, v níž mohl obrat konečně po dlouhé odmlce opět výrazně narůst. Obchody v západní Evropě se celkově vyvíjejí dobře, což potvrzují dobrá čísla prodejů v zemích Beneluxu, ve Španělsku, Itálii i Velké Británii. K významným exportním trhům firmy LEMKEN patří také Kanada a USA, kde obrat se stroji v blankytných barvách znovu výrazně stoupnul. Výrobní závody v Indii pokračují již šestým rokem po založení ve velice úspěšném fungování, obrat s dvoj- a tříradličnými pluhy se zdvojnásobil. Zrovna tak se velmi dobře dařilo v Ukrajině. Rusko se v roce 2018 umístilo na druhém místě mezi exportními trhy firmy LEMKEN, i když dlužno říci, že ne všechna očekávání ohledně vývoje obratu v této rozlehlé zemi byla splněna. K mladým, ale již úspěšným exportním trhům patří vzdálené Japonsko, kde došlo k výraznému nárůstu prodeje, a Austrálie, kde LEMKEN vybudoval novou prodejní síť.

Ale LEMKEN má vedenou také statistiku prodejů podle skupin strojů. Výsledky jsou rovněž pozitivní. Díky v posledním období provedeným inovacím došlo k výraznému nárůstu prodejů u pluhů a u krátkých talířových bran. Zrovna tak se prodeje úspěšně zvýšily u secích strojů a kypřičů.

Precizně pracující plečky

Firma LEMKEN si stále – i když velmi promyšleně - rozšiřuje svůj sortiment strojů a v loňském roce se manažerům společnosti povedl pěkný kousek – převzali firmu Steketee. Plečky v nejrůznějším provedení a stupni výbavy vhodně doplňují sortiment nesených i tažených postřikovačů LEMKEN, protože po technice pro udržitelné pěstební systémy poptávka trvale roste.

Steketee, tento rodinný výrobce z Holandska se specializací na produkci pleček, byl firmou LEMKEN převzatý v polovině roku 2018. Mechanické plečky se záběrem až 12 m disponují nejmodernějším systémem sledování řádků pomocí kamery a dokáží pracovat obzvlášť precizně. Díky tomu jsou využitelné jak pro kultivaci porostů cukrové řepy, tak i u obilovin či zeleniny. Svým zákazníkům tak firma LEMKEN dokáže nabídnout kvalitní technologii pro ochranu rostlin bez využití syntetických přípravků.

Další krok směrem k udržitelnému hospodaření se stroji LEMKEN představuje plánovaná adaptace polních kamer pro využití na postřikovačích této značky. Cílem je aplikace herbicidů se snížením jejich spotřeby. A to, jakou účinnou látku ve kterém porostu a ve které době nasadit, se pěstitelé mohou snadněji rozhodnout na základě aktuálních informací přímo z pole, které poskytuje tzv. meteostanice firmy LEMKEN. Tato novinka je vlastně prostřednictvím senzorů ovládaná měřicí stanice, jejichž služeb je při volbě nejvhodnějšího opatření k ochraně rostlin možné využívat denně.

Výroba se rozvíjí

Do dalšího rozšiřování výrobních kapacit a modernizace výrobních technologií investoval LEMKEN celých 8,5 milionů euro. Dále byl započatý proces optimalizace systému logistiky komponent do výroby v závodě v Alpenu, aby byly jednotlivé výrobní linky zásobovány ještě efektivněji. Další pozitivní efekt spočívá v tom, že byl uvolněný prostor pro výrobu nových produktů značky LEMKEN.

Vyšší byly také investice do lidských zdrojů. Celkový počet zaměstnanců dosahuje již 1635, což je o 165 více, než v roce 2017. Tento přírůstek je dán převzetím 39 zaměstnanců firmy Steketee a rozšířením stavu pracovníků ve výrobě. Výrazného nárůstu se dočkal také tým v závodě firmy LEMKEN v Indii.

Kvalita pro profesionály

Firma LEMKEN se nijak netají tím, že vyrábí profesionální produkty. Všechny stroje jsou připravené plnit nejvyšší nároky – jak kvalitou práce, tak i širokými možnostmi nastavování a životností opotřebitelných dílů. Praxe tyto vlastnosti oceňuje stále více, což dokazuje vysoký počet objednávek strojů na začátku tohoto roku. Manažeři společnosti tak očekávají i v roce 2019 dobrý průběh obchodu.

Zájem ze strany zákazníků ještě více zvedají novinky, jako jsou krátké talířové brány Rubin 10, nástupce slavné modelové řady podmítačů Rubin 9, či zcela nová řada polonesených pluhů Diamant 16 a nový nesený šestiradličný pluh. Sortiment secích strojů rozšiřuje čelně nesený zásobník osiva či hnojiva Solitair 23, který společně se secí lištou a rotačními bránami může fungovat jako kompletně nesená secí kombinace v rozděleném uspořádání. Také mladý produkt – přesný secí stroj Azurit – se dočkal rozšíření: až 5800 litrů minerálního hnojiva si lze naložit do vozu na hnojivo, který tak přispívá ke snížení neproduktivního času pro opakované dosypávání na pracovní době. Na velkých zemědělských podnicích, anebo na farmách s bioplynovými stanicemi, pak jeden člověk dokáže založit porosty kukuřice včetně přihnojení až na šedesáti hektarech za den.

Firma LEMKEN se také připravuje na mezinárodní veletrh Agritechnica, který se bude konat na podzim 2019. Své příznivce hodlá překvapit dalšími novinkami.

Firma LEMKEN pokračuje v růstu
Firma LEMKEN pokračuje v růstu