07. March 2018

Dobré obchody u LEMKEN

Dosažený obrat 360 miliónů Euro – dvoumístný nárůst

Celosvětové obchodní prostředí pro zemědělskou techniku se vyplatilo - pro LEMKEN znamenal rok 2017 s celkovým skupinovým obratem 360 miliónů Euro nárůst 11 % vůči předchozímu roku. Zvláště dobře se obrat vyvíjel ve východní Evropě. Podíl exportu činí aktuálně 77 %.


Tento vzestup se vztahuje téměř na všechny země. Převážně opět lepší ceny obilí a mléka motivují zemědělce k investicím. Zvláště vysoká byla poptávka na Ukrajině a v Rusku. Také zámořské značky z Kanady a USA byly schopné dosáhnout dvoumístného obratu. Dobrá odbytová čísla dosáhl LEMKEN také v Česku, Maďarsku a Polsku. Dobré obchody s Velkou Británií rovněž znovu zaznamenaly nárůst. Dle očekávání byla špatná poptávka na důležitém francouzském trhu, kde investice brzdila nedostatečná sklizeň a ceny. Rovněž z pohledu všech výrobkových skupin se obraty vyvíjely kladně.

Zvláště zřetelný byl růst u pluhů a krátkých talířových bran. Ale také prodeje secích strojů, kultivátorů a polních postřikovačů probíhaly úspěšně. Ke konci roku zaměstnával LEMKEN celkem 1.470 pracovníků. To je nová rekordní hodnota a důkaz toho, že počet zaměstnanců každý rok nepřetržitě stoupá. Jednatel Anthony van der Ley je s tím naprosto spokojen: „Jsme rádi, že nyní zase postupujeme vpřed. S větším nasazením zaměstnanců bychom mohli vyrobit značně více strojů, než je plánováno. Vděčni jsme rovněž našim partnerům v odborném obchodě, kteří nás při prodeji a servisu všemožně podporovali. Pro náročná technická zařízení představují kvalifikovaní pracovníci důležitý stavební kámen. Za tím účelem LEMKEN ve svém vlastním vzdělávacím středisku „AgroFarm“ v posledním roce intenzivně a prakticky vyškolil téměř 4.000 kolegů z oblasti obchodu, jakož i vlastní prodejní a servisní pracovníky. Aby se dobrý servis LEMKEN ještě zlepšil, vytvořil k tomu specialista na zemědělskou techniku dodatečná místa a struktury, aby byl zemědělcům a odbornému obchodu ještě více užitečný.

V roce 2017 kromě toho rodinný podnik investoval téměř 7 miliónů ; po úspěšných expanzních opatřeních (v posledních třech letech bylo vydáno celkem téměř 60 miliónů. Euro) se teď jednalo hlavně o nové stroje a nástroje. Na rok 2018 jsou naplánovány další velké projekty k optimalizaci výrobních procesů a tím i zlepšení kvality a spolehlivosti. S pohledem na vzrůstající obraty musí dále vzrůstat účinnost a za tím účelem je třeba vsadit na moderní výrobní techniku, jakož i na lepší spolupráci nad rámec jednotlivých oddělení. Vzhledem k vysokému vytížení bude kromě toho vytvořeno 60 nových míst ve výrobě v Alpen. Také výhled na rok 2018 je pozitivní, neboť velice dobré výnosy na začátku roku znamenají naději na další rok růstu.

Ve východní Evropě, především v Rusku, lze počítat s obrovskou potřebou moderní zemědělské techniky. Proto LEMKEN prověřuje možnosti výroby na místě, aby mohl tento trh jednoduše a lépe obsluhovat. Rovněž tak je plánován nárůst pro ostatní regiony, Německo a střední Evropu. Ve Francii se ponejprv zase očekává zlepšení. Jako nově vyvinuté výrobky půjdou v roce 2018 do prodeje vyvrtávací stroje pro jednotlivá zrna Azurit, kultivátory se čtyřmi lištami Karat, polní postřikovače Primus a Albatros s „Face Lift“, jakož i terminály ISOBUS CCI 1200.

Dobré obchody u LEMKEN
[Translate to Český - Česká republika:] LEMKEN Albatros