21. June 2018

Anthony van der Ley byl nově zvolen prezidentem CEMA

“Je důležité ukázat, jak inovativní je průmysl zemědělských strojů.“

Anthony van der Ley, jednatel LEMKEN GmbH & Co.KG, byl zvolen novým prezidentem CEMA, svazu výrobců zemědělských strojů v Evropě.


Anthony van der Ley komentoval tuto volbu takto: "Je pro mě velkou ctí, převzít předsednictví CEMA, hlasu evropského průmyslu zemědělské techniky." "Zemědělská technika představuje velice inovativní odvětví, které přináší průkopnické technologie, aby vyhověla společenským výzvám. Ve své nové funkci prezidenta CEMA se těším na to, že budu zvláště ztělesňovat kreativitu našeho odvětví navenek, jako tak činil vynikajícím způsobem můj předchůdce Richard Markwell v minulých letech.

Aby se vybudovala průmyslová a technologická vedoucí pozice Evropy v rámci moderní zemědělské techniky a pro evropské zemědělství byla zajištěna špičková pozice z hlediska digitálního a přesného zemědělství, potřebujeme produktivní a úspěšnou spolupráci s Evropskou Komisí, členskými státy a s Evropským Parlamentem, zvláště v technických a ekonomických otázkách". "V budoucnosti budou před námi stát další vývoje v oblasti Farming 4.0 a Precision Farming pro příštích deset let. Strategický poziční dokument CEMA, AgriTech Vision 2030, poslouží našemu svazu jako vodítko pro jeho jednání." Anthony van der Ley je Holanďan a zastával již četné pozice v podnicích působících v celé Evropě i ve světě. Od roku 2012 je jednatelem výrobce zemědělských strojů LEMKEN GmbH & Co. KG, což je rodinný podnik s více než 1.400 pracovníky v Alpen, Německo. 

Anthony van der Ley přebírá prezidentství od Richarda Markwella (AGCOkterý předsedal svazu čtyři roky a nyní se stahuje z aktivního profesního života. O svých zkušenostech u CEMA Markwell řekl: "Bylo pro mě ctí a privilegiem vésti CEMA. Je to velkolepé a vážené odvětví, které vyrábí stroje, které umožňují trvale stálou výrobu potravin." "Přeji svému nástupci Anthony van der Ley mnoho úspěchů. Zvláště pozoruhodné je, že ponejprv v novější historii CEMA převzal předsednictví zástupce výrobců zařízení. Jsem si jist, že tento předseda posílí aktivity CEMA novou energií. Oficiální předání proběhlo na posledním zasedání představenstva CEMA 20. června v Bruselu.

Anthony van der Ley byl nově zvolen prezidentem CEMA
[Translate to Český - Česká republika:] Richard Markwell und Anthony van der Ley