Home iQblue Správa dat agrirouter

agrirouter

Snadná výměna dat - s novým agriroutrem

Zemědělství 4.0 nabízí velké možnosti. Obhospodařování dílčích specifických ploch prostřednictvím zjednodušeného plánování a síťových řešení umožňuje účinnější hospodaření při optimální ochraně životního prostředí.

Norma ISOBUS znatelně usnadnila komunikaci mezi stroji různých výrobců. Často ještě ovšem představuje dosavadní výměna dat mezi zemědělskými stroji a programovými produkty různých poskytovatelů nepřekonatelný problém. Dosud zde nenastaly zřetelné pokroky z důvodu chybějící normy. Nový agriroutr má za úkol překonat tyto překážky a poskytnout všem zemědělcům účast na digitalizaci v zemědělství. LEMKEN a další výrobci zemědělské techniky se sdružili k vývoji agrirouters, aby zřetelně redukovali problémy s konverzí dat a počty komunikačních rozhraní v zemědělské technice. V praxi vypadá přenos dat s agrirouter potom například takto:

Vedoucí provozu naplánuje na PC nebo tabletu hnojení svých polí. Pomocí aplikace poskytovatele A stanoví na základě půdních map, vzorků půdy a očekávaných výnosů množství hnojiva pro různé parcely a odešle pracovní zakázku přes mobilní telefon na komunikační jednotku zařízení na ochranu rostlin poskytovatele B. Provede se kombinace dat s údaji GPS poskytnutými dodavatelem traktoru (poskytovatelem C). Pracovník nyní provede hnojení jednotlivých parcel. Tato práce se současně zadokumentuje a data se automaticky uloží do štítkové kartotéky poskytovatele D, která se pak opět naváží na program pro vedení účetnictví poskytovatele E.

Výhody pro zemědělce

Zemědělci mohou využívat díky vysoké kompatibilitě při výměně dat optimalizovaná řešení různých výrobců, čímž se zvýší jejich účinnost při tvorbě hodnot, sníží náklady a bude šetřit životní prostředí. Kromě toho bude zemědělec v budoucnu schopen se svým provozem vyhovět zákonným požadavkům v oblasti bezpečných potravin, důkazních povinností a kontrol.

Bez Agrirouter:

S Agrirouter:


Důležitá hlediska při vývoji agriroutrů:

Otevřenost a transparentnost:

Datová číselnice a její rozhraní jsou otevřená pro všechny výrobce zemědělské techniky a vývojáře aplikací. S touto výměnnou strategií, která spočívá v převodu individuálních domácích řešení na všeobecně využitelné řešení, hodlají iniciátoři toto rozšiřování podpořit. Účastníci k tomu musí pouze zabezpečit výměnu dat na datovém rozhraní.

Náklady

Uživatel vedle individuálních vzniklých nákladů za využívání aplikací uhradí pouze mobilní přenos dat mezi datovou číselnicí a zemědělským strojem a náklady na pořízení komunikační jednotky. Ta se musí umístit na postřikovač pro ochranu rostlin, rozmetadlo hnojiv nebo pluh. Ta by měla být v budoucnu kompatibilní se stroji zúčastněného podniku a mohla se proto podle potřeby mezi jednotlivými stroji měnit. Využívání neziskové datová číselnice je naproti tomu bezplatné. Společníci konsorcia nesou náklady na další vývoj a servis.

Zabezpečení dat

Vysílače a vyhodnocovače dat, tedy ode všech zemědělců a zaměstnavatelů ve mzdě, mají svoji datovou úroveň. Pokud se přihlásíte na jejich číselnici přes PC, Tablet či Smartphone, tak stanovíte , kdo s kým a v jakém objemu a časovém období smí vyměňovat svá data. Informace GPS & nbsp; množství hnojiv a spotřeba nafty budou na serveru zálohovány jen maximálně čtyři týdny. V tomto časovém období si je určený příjemce musí vyzvednout (např ze štítkové kartotéky). Žádné ukládání neprobíhá.Data, komunikace a vývoj

DKV znamená Data, Komunikace a Vývoj. Přenese se soubor konsorcia uznávaných výrobců zemědělské techniky, kteří jsou společně známí tím, že u nich funguje pouze Farming 4.0, pokud je možná výměna přesahujících výrobních a produkčních dat. Toto konsorcium je otevřené pro další členy.

Zakládající členové DKV:

LEMKEN       GRIMME       KRONE       HORSCH       KUHN       PÖTTINGER       RAUCH       AGCO       AMAZONE       SDF