Home iQblue Ochrana rostlin

OCHRANA ROSTLIN iQblue

 -

Alexander Audrit

Rozhodující pro nákup bylo automatické vedení táhel, spínání jednotlivých trysek, velký objem nádrže a kompaktní a štíhlá konstrukce traktoru, která umožňuje projíždět po našich malých a úzkých cestách. Sirius 10 s aplikací MegaSpray dokonale splňuje tyto požadavky.“

Univerzální a uživatelsky přívětivé

Vysoký komfort obsluhy a snadno pochopitelné ovládání pro uživatele – to je motto všech řídicích terminálu postřikovačů LEMKEN.

Je snadné najít tu správnou technologii LEMKEN pro každého, kdo obsluhuje stroje. Vedle elektronicky dálkově ovládaných armatur se systémem LEMKEN EasySpray nabízíme kompletní počítače Spraydos, Teejet 844E a LEMKEN EcoSpray. Ty umožňují přesné dávkování zvoleného množství na jeden hektar nezávisle na rychlosti.

Pro řízení přes ISOBUS má uživatel strojů LEMKEN k dispozici také terminál CCI-200. Je kompaktní a přehledný. Data se zadávají přímo na dotykovém displeji nebo pomocí kláves a otočných snímačů. Pomocí GPS přijímače je možné pohodlně spínat také sekce.

MegaSpray

LEMKEN MegaSpray pro stroje Sirius 10 a Vega 12

LEMKEN MegaSpray je intuitivně navržené ovládání pro stroje Sirius 10 a Vega 12. Celé ovládání a programování spočívá na řídicí jednotce s podporou standardu ISOBUS, která je namontována přímo na stroji. Přes rozhraní ISOBUS v kabině traktoru je možné provádět řízení pomocí libovolného univerzálního terminálu, např. terminálu CCI-200 od společnosti LEMKEN nebo s pomocí existujícího terminálu traktoru.

Uživatelskou plochu systému MegaSpray je možné volně konfigurovat dle vašeho přání. Nastavení je možné uložit do více uživatelských profilů tak, že v případě, že se střídá více řidičů, je možné vždy rychle vyvolat preferovanou plochu.

ELTEC a ELTEC PRO

LEMKEN CCI.Command SC s MiniView MegaSpray

Elektronické spínání jednotlivých trysek Eltec umožňuje rozdělení všech trysek až na 13 sekcí. Počet trysek na sekci je přitom možné volně konfigurovat a je možné ho uložit do různých profilů. Trysky se spínají elektronicky přímo na držáku trysek. Ve verzi EltecPro se spínají samostatně elektronicky všechny trysky. Překryvy při posledním přejetí nebo při postřikování šikmých výběžků jsou redukovány na minimum. Jen tolik, kolik je potřeba, s co nejmenším možným množstvím. Chráníte tak životní prostředí i svoji peněženku.

Boom Command

LEMKEN BoomCommand

BoomCommand dokonale ulehčí práci řidiči! BoomCommand zjišťuje vzdálenost cílové plochy pomocí dvou snímačů vpravo a vlevo na táhlech. Řízení je realizováno pomocí zvedacího sloupku a vyrovnávače sklonu, čímž je díky důslednému dodržení vzdálenosti cílové plochy zajištěno stejnoměrné pokrytí a minimální snos.

Trail command Pro

Ovládání oje LEMKEN TrailCommand Pro s poloměrem otáčení

TrailCommand Pro umožňuje přesné vedení přívěsného postřikovače Vega ve stopě za traktorem díky ovládání oje. Je umožněno natočení doleva i doprava o stejný úhel 42°. Daleko vzadu umístěný bod otočení zvyšuje stabilitu a zajišťuje přesné vedení ve stopě na souvratích a na bočních svazích. To přispívá k optimální ochraně porostu. Ovládání závleku je kompletně integrované do uživatelské plochy MegaSpray.

Flow Command Pro

LEMKEN FlowCommand Pro

Systém vedení kapalin postřikovače Vega 12 je plně řízený elektřinou. Nespínají se zde žádné ventily, ale funkce, jako je stříkání, vymývání, plnění, míchání nebo čištění. Modul FlowCommand Pro spíná elektricky všechny potřebné ventily. Vyhnete se tak chybám při obsluze. Všechny údaje se zadávají pomocí 4,3palcového barevného displeje, který se nachází nad vyplachovací propustí. Je kompletně utěsněný vůči prachu a vodě, má integrovanou kalkulačku, diagnostické menu a digitální zobrazení stavu naplnění zásobníků. Jeho obsluha je mimořádně snadná; především s ohledem na sestavení pracovní plochy, kde se nachází mnoho intuitivních symbolů a málo textu. Během nasazení na poli je displej výborně chráněn krytem.

Díky optimální poloze jednotlivých elektricky spínaných ventilů pro plnění, ostřikování, míchání, čištění a odsávání v oblasti sání a rozdělovače jsou hadicové spoje velice krátké, a zbytkové množství je tak sníženo na absolutní minimum.

Variable Rate Control

LEMKEN Variable Rate Control

Ovládání přístroje MegaSpray je schopno přijímat příkazy aplikace Taskcontroller (TC-GEO). Modul Variable Rate Control se přitom postará o aplikaci ochranného prostředku na rostliny a tekutých hnojiv v nesourodých porostech podle místních podmínek. Aplikační množství je možné přizpůsobit specificky pro jednotlivé dílčí šířky pomocí aplikační mapy nebo pomocí snímače dusíku s podporou protokolu ISOBUS.

EcoSpray

Terminál LEMKEN EcoSpray pro nesený postřikovač Sirius 10
LEMKEN TeeJet Matrix

EcoSpray je plně elektronický obslužný terminál, který se standardně používá pro postřikovač Sirius 10, pokud nepožadujete vybavení s podporou ISOBUS.

  • Regulace použitého množství nezávislá na rychlosti
  • Ovládání všech hydraulických funkcí

Také s modulem EcoSpray je možné spínat sekce stroje pomocí GPS. K tomuto účelu se řízení rozšíří o TeeJet Matrix 570 G včetně přijímače GPS. Kromě automatického spínání sekcí umožňuje TeeJet Matrix také asistenci vedení ve stopě a snadné dokumentování dat.

EcoControl

LEMKEN EcoControl

Prémiová táhla SEH postřikovače Sirius 10 se snadno ovládají joystickem pomocí modulu EcoControl:

  • Zvedání – spouštění
  • Vyrovnání ve svahu
  • Naklonění ramene
  • Symetrické a asymetrické snížení
  • Automatické sklopení a vyklopení

Easyspray

Terminál LEMKEN EasySpray pro nesený postřikovač Sirius

Základní model řady Sirius 8 je sériově vybaven modulem EasySpray. Jednotlivé funkce je možné nastavit stisknutím tlačítka a je možné je flexibilně nastavit. K nim patří mimo jiné vypnutí a zapnutí hlavního ventilu, elektronické nastavení tlaku i elektronické spínání sekcí páčkovým vypínačem.