Home iQblue Obsluha Stroje Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství LEMKEN usnadňuje obsluhu stroje

Příslušenství LEMKEN jsou dodatečné ovládací prvky, jako jsou joysticky nebo lišty s páčkovými vypínači, které usnadňují ovládání vašich strojů. Velká výhoda: Je možné je v kabině libovolně umístit! Tímto způsobem je možné podle neseného stroje a aplikace umístit nejdůležitější funkce do požadované oblasti ovládání.

Navíc je možné spínací prvky příslušenství volně obsadit dostupnými funkcemi přístrojů. Časté funkce je tak možné ovládat ergonomicky a vy se můžete plně soustředit na vlastní aplikaci.

Skříň se sekcemi s podporou ISOBUS

SKŘÍŇ NA OVLÁDÁNÍ SEKCÍ

  • až 13 sekcí
  • pro ošetření nakažených míst

SKŘÍŇ S JOYSTICKY

3 x 2 joysticky na ovládání os s proporčními funkcemi (např. táhla, vyrovnání ve svahu) 9 tlačítek na libovolnou konfiguraci

Skříň s joysticky s podporou ISOBUS
Multifunkční držadlo ISOBUS

MULTIFUNKČNÍ DRŽADLO

  • 3 x 8 = 24 volně konfigurovatelných funkcí
  • Možnost přepnutí z AUX-O na AUX-N
  • Ergonomické ovládání