SYSTÉM FIELDTRONIC VE VÝSEVU

 -

Oliver Haske, Haske Agrarservice GmbH, Bassum, Deutschland

Můj Solitair 9 s ovládáním Solitronic se rychle zaplatil. Především ve spojení s GPS přijímačem podává výborné výsledky. Pro mimořádně přesný a hospodárný výsev totiž využívám plně automatické ovládání souvrati LEMKEN HeadlandCommand založené na GPS. A další pomocník: modul LEMKEN TramlineControl s podporou GPS, který za mne převezme zakládání kolejových řádků!“

Solitronic ISOBUS

Systém LEMKEN Solitronic ISOBUS řady Saphir 8, Solitair 9, 12 a Compact-Solitair 9.

Systémové ovládání Solitronic je dostupné ve standardní variantě a ve variantě ISOBUS. Varianta ISOBUS splňuje směrnice sdružení AEF, a je tak kompatibilní s různými univerzálními terminály. Systém Solitronic ISOBUS je volitelně dostupný pro řady Saphir 8, Solitair 9, 12 a Compact-Solitair 9. Kromě základního vybavení disponuje dalšími mnoha funkcemi pro pohodlné a účinné setí.

Ovládání kolejových řádků, souvratí a hustoty výsevu pomocí GPS

Správné založení kolejových řádků a přesné zahájení výsevu na souvrati vyžaduje zvýšenou pozornost řidiče. Společnost LEMKEN nabízí v této oblasti účinnou pomoc dvou softwarových modulů řady „Fieldtronic“: „TramlineControl“ a „HeadlandCommand“. Modul „VariableRateControl“ kromě toho umožňuje variabilní přizpůsobení výsevku podle aplikační mapy.

Headland Command

Další výzvou je založení stejnoměrně široké souvrati bez překryvů nebo chybějících míst. I tady nabízí společnost LEMKEN řešení založené na GPS pod názvem „HeadlandCommand“. Aplikace Taskcontroller terminálu ISOBUS přitom ovládá sekce secího stroje pomocí signálu traktoru RTK GPS tak, aby byl na souvrati zajištěn stále stejný aktivační a deaktivační bod (TC-SC). Navíc se zvláště u velkých pracovních šířek sekce zmenšují v případě, že je nutné vysetí klínu.

Tramline Control

Modul „Tramline Control“ dokáže zakládat kolejové řádky pomocí GPS nezávisle na rytmu kolejí secího stroje. Systém použije pouze první secí dráhu jako základ pro všechny další kolejové řádky. Řidič proto může najet do kterékoliv stopy a může například provádět výsev do řádků. Značně se tím usnadní otáčení na konci pole, šetří se čas a chrání půda.

Variable Rate Control

Modul „VariableRateCotrol“ se postará o výsev přizpůsobený na míru heterogenním plochám. Výsevek se určí specificky pro jednotlivé dílčí plochy na základě aplikační mapy. Předpokladem pro použití je zemědělský řídicí systém, který podporuje formáty ISOXML nebo SHP. Takto vytvořená aplikační mapa se pomocí USB flash disku nebo e-mailem přes GSM modem importuje do univerzálního terminálu a ovladač řídí výsevek podle dílčí plochy. Ovládání přístroje je schopno přijímat příkazy aplikace Taskcontroller (TC-GEO).

Video HeadlandCommand, TramlineControl, VariableRateControl

MegaDrill

LEMKEN MegaDrill pro Solitair 25

MegaDrill je nový koncept řízení s jednotným vzhledem společnosti LEMKEN pro mechanické a pneumatické secí stroje s podporou standardu ISOBUS (dostupné se zavedením stroje Solitair 25). Není možné přehlédnout vysokou podobnost ovládání s aplikacemi MegaSpray a MegaSeed. Aplikace Layout Manager umožňuje libovolné seřazení zobrazení a obslužných prvků v provozním menu a kompletní přizpůsobení vašim potřebám. Inovativní ovládání secího stroje je možné řídit systémem LEMKEN CCI 200 nebo libovolným univerzálním terminálem ISOBUS. Funkce TramlineControl, HeadlandCommand a VariableRateControl, známé z přístroje Solitronic, zůstávají zachovány a je možné je i nadále ovládat aplikací Taskcontroller.

MegaSeed

Modul LEMKEN MegaSeed pro Azurit 9

MegaSeed je novinkou v nabídce firmy LEMKEN, která je určena pro ovládání stroje pro přesné setí Azurit 9. I v případě modulu MegaSeed poznáte jednotnou strukturu ovládání (MegaDrill, MegaSpray). Modul MegaSeed představuje ovládání stroje Azurit s podporou standardu ISOBUS a umožňuje zapojení softwarových modulů TramlineControl, HeadlandCommand a VariableRateControl. Software umožňuje flexibilní nastavení rytmu kolejových řádků, vypnutí jednotlivých řádků i libovolné přiřazení zobrazení pomocí aplikace Layout Manager. Je dokonce možné integrovat displej stroje na dávkování hnojiva (Solitair 25 nebo čelní nádrž Solitair 23).

Nejdůležitější nastavení pro Solitronic ISOBUS na vašem terminálu CC 200

V řadě videí jsou kompaktně shrnuta nejdůležitější nastavení terminálu CCI 200. Další zemědělská sezóna může začít!

Solitronic

Terminál LEMKEN LVT-50 se systémem Solitronic pro stroje Saphir 8, Solitair 9, 12 a Compact-Solitair 9.

I ve variantě bez podpory standardu ISOBUS nabízí Solitronic na terminálu LEMKEN LVT-50 jednoduché a pohodlné ovládací menu s různými vlastnostmi pro řady Saphir 8, Solitair 9, 12 a Compact-Solitair 9. Struktura nastavovacího a kalibračního menu je uživatelsky přívětivá a umožňuje kalibraci všech běžných osiv pouze v jednom kroku. Kromě toho zde najdete podrobné informační menu s možností provádění diagnostiky a testování senzorů.

Easytronic

LEMKEN Easytronic pro stroje Saphir 7 a Saphir 8

Systémové ovládání Easytronic nabízí základní automatizované funkce pro secí stroje řady Saphir 7 a Solitair 8:

  • Kolejové řádky lze snadno zakládat a kontrolovat.
  • Integrované počítadlo hektarů změří jednotlivé úseky nebo také plně automaticky celkovou plochu.
  • Pomocí kalibračního asistenta a diagnostického menu můžete stroj bez problémů seřídit a ovládat.
Video Easytronic