Jsou tahač a nesený stroj kompatibilní?

Nový certifikační štítek AEF potvrzuje, že součásti s podporou standardu ISOBUS byly vyzkoušeny v nezávislém testování a jsou v souladu s normou ISO 11783 i s doplňujícími směrnicemi AEF. Aktuálně jsou všechny přístroje LEMKEN ISOBUS při spuštění série certifikovány dle směrnice AEF. Při kontrole kompatibility vlastního traktoru a neseného přístroje se standardy ISOBUS může značně pomoci databáze AEF.

Certifikační štítek AEF s funkcemi systému ISOBUS přitom usnadňuje přehled:

UNIVERZÁLNÍ TERMINÁL

Nabízí možnost ovládat přístroj pomocí libovolného terminálu; např. možnost použít jeden terminál pro ovládání různých přístrojů.

TRAKTOR ELECTRONIC CONTROL UNIT

Ovládací jednotka traktoru může pomocí protokolu ISOBUS poskytovat nesenému přístroji centrální informace traktoru, jako je např. rychlost, otáčky vývodové hřídele a postavení zdvihacího mechanismu.  Ten může využít informace k řízení.

Auxiliary Control old

Doplňkové obslužné prvky podle starého standardu

Auxiliary Control new

Doplňkové obslužné prvky podle nového standardu je možné volně naprogramovat. „Starý“ a „nový“ standard nejsou vzájemně kompatibilní, příslušenství LEMKEN funguje podle standardu AUX-N.

Task-Controller basic

Přebírá dokumentaci sečtených hodnot, které mají smysl s ohledem na vykonanou práci. Stroj za tímto účelem poskytuje hodnoty.

Task-Controller geo-based

Nabízí navíc možnost získávat také data spojená s daným místem nebo naplánovat úlohy pro konkrétní místo, například prostřednictvím aplikační mapy.

Task-Controller section control

Automatické spínání sekcí v závislosti na poloze GPS a požadovaném stupni překrytí.

Kdo je AEF?

Sedm mezinárodních výrobců zemědělských strojů a dva svazy založily v říjnu roku 2008 organizaci Agricultural Industry Electronics Foundation. Iniciativa je nezávislá mezinárodní organizace. Jako uživatelská platforma poskytuje zdroje a know-how pro větší využití elektroniky a elektřiny v zemědělství.

Díky elektronice jsou zemědělské stroje bezpečnější, hospodárnější, přesnější a efektivnější. V minulosti ale každý výrobce sázel na vlastní (proprietární) řešení, což vyžadovalo speciální přizpůsobení pro každou kombinaci traktoru a stroje. Standard ISOBUS má toto zjednodušit a v budoucnu má představovat řešení „plug-and-play“ nezávislé na výrobci. Směrnice AEF se starají o to, aby signály, jako je rychlost, poloha spodního táhla, otáčky vývodové hřídele atd., byly pro každý stroj k dispozici v normované podobě. Také komunikace mezi strojem a souborem pro obdělávání je standardizovaná ve formátu ISO-XML, a tím je značně jednoduší. Systém ISOBUS je hlavním úkolem organizace AEF.