Home CropCare

Ochrana rostlin

CHRAŇTE TO, CO JE VÁM DRAHÉ!

Po více než 10 letech zkušeností vyrostla ochrana rostlin ve společnosti LEMKEN z dětských bot a představuje stejně jako oblast obdělávání půdy a výsevu důležitou výrobní oblast podniku.

Divize ochrany rostlin přibyla v roce 2005 nákupem firem Jacoby v Hetzerathu a RTS v Meppenu. Takto převzaté modely se nadále na trhu objevují pod jménem LEMKEN. Nesený postřikovač Sirius byl v roce 2007 prvním strojem vyvinutým přímo společností LEMKEN. První samostatně vyvinutý tažený postřikovač Vega se začal sériově vyrábět začátkem roku v novém závodě v Harenu. Další stroje na ochranu rostlin budou následovat. Nesmíme také zapomenout na léta osvědčené tažené postřikovače Primus a Albatros, které doplňují celý sortiment.

Stavba závodu na výrobu přípravků na ochranu rostlin v Harenu vytvořila nejlepší předpoklady pro další rozvoj výrobní oblasti a dostatečné výrobní kapacity i do budoucna. Společnost LEMKEN tak reaguje na požadavky na lepší ochranu životního prostředí a stoupající přesnost na trhu prostředků na ochranu rostlin.

Společnost LEMKEN nabízí správný polní postřikovač pro jakékoliv nároky. Spolehlivé, snadno ovladatelné a s přesnou aplikací. Objem zásobníku od 900 do 6 000 litrů a s šířkou oje od 12 do 39 metrů.